KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polskie województwo : doświadczenia i perspektywy /

doświadczenia i perspektywy /
red. Antoni Kukliński, Paweł Swianiewicz ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej.
Warszawa :
Uniwersytet Warszawski,
1990.
172 s. : mapy ; 21 cm.
(Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ISSN 2080-9549 23)
(Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; 23)
Bibliogr. przy rozdz.
353:711.2:342.26](438)"19"
Administracja średniego stopnia. Organy administracyjne na szczeblu powiatu, województwa. Rady narodowe powiatowe, wojewódzkie. Starosta. Wojewoda. Urzędy wojewódzkie.
(Polska).
Wiek XX.

 Europa
Polska
Zagospodarowanie przestrzenne -- aspekt ekonomiczny -- Polska -- historia.
województwa
historia.
Regionalizacja ekonomiczna -- Europa -- historia.
Zagospodarowanie przestrzenne
Regionalizacja ekonomiczna
Regionalizacja ekonomiczna -- Polska -- historia.
Polska -- województwa -- historia.
aspekt ekonomiczny

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS Pd.18101 Niedostępne 27/11/2006 -
BG Z.80356 Z.80356 Tylko na miejscu 21/12/2006 -
Na miejscu
Rekord: