KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wychowanie fizyczne w polskich i niemieckich szkołach : współczesne trendy = Schulsport in polnischen und deutschen Schulen : gegenwärtige Trends /

współczesne trendy = Schulsport in polnischen und deutschen Schulen : gegenwärtige Trends /
Schulsport in polnischen und deutschen Schulen
red. nauk. Stanisław Czyż [et al.] ; tł. Beata Zdrzalik-Grobelna, Krystyna Wojtasik, Agata Ślusarek.
Wrocław :
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego,
2005.
188 s. : il. ; 26 cm.
Materiały z pierwszego bilateralnego spotkania w Krzyżowej (Kreisau) w dniach 4-6 października 2003 r.
Bibliogr. przy niektórych rozdziałach.
Tekst równol. pol., niem.
83-89156-40-7
372.879.6(438+430)"2001/..."(061)=162.1=112.2
Nauczanie wychowania fizycznego. Rytmika. Gimnastyka. Kultura fizyczna.
(Polska+Niemcy).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).
=język polski
=język niemiecki

 Nauczyciele wychowania fizycznego -- Polska -- 1990- -- konferencje.
Igrzyska olimpijskie -- filozofia -- studia i nauczanie -- Polska -- konferencje.
Igrzyska olimpijskie -- filozofia -- studia i nauczanie -- Niemcy -- konferencje. -- 414836
Niemcy
Nauczyciele wychowania fizycznego
Sport szkolny -- Niemcy -- 1990- -- konferencje.
Sport szkolny
Wychowanie fizyczne
Igrzyska olimpijskie
konferencje.
1990-
414836
studia i nauczanie
21 w
filozofia
Wychowanie fizyczne -- Niemcy -- 21 w
Wychowanie fizyczne -- studia i nauczanie -- Polska -- 1990- -- konferencje.
Polska
Wychowanie fizyczne -- studia i nauczanie -- Niemcy -- 1990- -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (WF.7931) Tylko na miejscu 27/11/2006 2002100079311 -
Na miejscu
Rekord: