KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ekonomia zrównoważonego rozwoju : zarys problemów badawczych i dydaktyki /

zarys problemów badawczych i dydaktyki /
[red.] Bazyli Poskrobko ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
Czytelnia Książek WNEiZ (Ekonomia), Czytelnia WZiEU (Ekonomia)
Białystok :
Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
2010.
145 s. : il. ; 24 cm.
2
brak wypożyczeń
Zawiera materiały z seminarium, które odbyło się w ramach VII Międzynarodowej Konferencji "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju", Piechowice, 18-21.10.2009 r.
Bibliogr. s. 139-145.
978-83-61247-24-1
37.016:502:37.016:33:502.13/.14](061)
192595 (to nie jest sygnatura)

Nauczanie edukacji ekologicznej. Nauczanie ekologii.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Ekorozwój -- nauczanie
Ekorozwój
aspekt ekonomiczny
Materiały konferencyjne
nauczanie
Ekorozwój -- aspekt ekonomiczny -- studia i nauczanie (akademickie).
Edukacja ekonomiczna
studia i nauczanie (akademickie).
Edukacja ekologiczna

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
T Czytelnia Biblioteki Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (T.20389)
Syg.T.20389
Czytelnia WZiEU : Ekonomia
Nocne 2001200203893 -
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.75285)
Czytelnia Książek WNEiZ : Ekonomia
Nocne 24/07/2014 2001000752850 -
Rekord:
ISBN: