KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa /

bilans dziesięciu lat członkostwa /
redakcja naukowa Grażyna Wojtkowska-Łodej, Henryk Bąk.
Wyd. 1 (dodr.).
Czytelnia Książek WNEiZ (Unia Europejska), Czytelnia WZiEU (Dary Prof. S.Flejterskiego )
Warszawa :
Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa,
2014.
290 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
2
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy rozdz.
Dla studentów takich kierunków, jak ekonomia, europeistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, a także dla praktyków gospodarczych i pracowników administracji publicznej.
978-83-7378-967-8
327.39(4-67)(438)(075.8)"2004/..."
201761 (to nie jest sygnatura)

Integracja europejska.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).
Od 2004.
(Polska).

 Handel międzynarodowy
Polityka gospodarcza -- 1990-.
Polityka transportowa
Polityka pieniężna -- Polska -- 1990-.
Polityka gospodarcza
Bezpieczeństwo energetyczne -- Polska -- 1990-.
Fundusze strukturalne -- ocena -- Polska -- 1990-.
ocena
Polityka transportowa -- Polska -- 1990-.
Rolnictwo -- Polska -- finanse -- 1990-.
Polityka pieniężna
Rolnictwo
Konkurencyjność (ekonomia) -- 1990-.
Fundusze strukturalne
Konkurencyjność (ekonomia)
Handel międzynarodowy -- 1990-.
Polska
Strefa euro.
1990-.
finanse
Bezpieczeństwo energetyczne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
T Czytelnia Biblioteki Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (T.19504)
Sygnatura T.19504
Czytelnia WZiEU : Dary Prof. S.Flejterskiego
Nocne 2001200195044 -
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.75972)
Czytelnia Książek WNEiZ : Unia Europejska
Nocne 18/09/2015 2001000759729 -
Rekord:
ISBN: