KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw : analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy /

analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy /
Baran, Barbara.
Barbara Baran, Krzysztof Biernacki, Agnieszka Kowalska, Artur Kowalski.
Wyd. 2.
Czytelnia Książek WNEiZ (Leasing), Czytelnia WZiEU (Leasing)
Warszawa :
Difin,
2016.
271 s. ; 23 cm.
2
brak wypożyczeń
Na 4 s. okł.: W drugim wyd. uwzględniono zmiany w przepisach, dotyczące cen transferowych, które zaczną obowiązywać w 2016 roku, likwidację przepisów o zatorach płatniczych, jak też zmiany przepisów ustawy o rachunkowości, dotyczące w szczególności uproszczeń dla jednostek małych i uproszczeń w odniesieniu do umów leasingowych.
978-83-8085-063-7
658.14/.17:336.77:347.45/.46(438)
204580 (to nie jest sygnatura)

Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa. Rozrachunek gospodarczy. Fundusz zakładowy.
(Polska).

 Factoring -- badania porównawcze. -- 368775
Kredyt -- zarządzanie -- Polska -- 1990-.
zarządzanie
Przedsiębiorstwa
Leasing
Factoring -- Polska -- 1990-.
368775
Kredyt
badania porównawcze.
Polska
finanse
Leasing -- Polska -- 1990-.
1990-.
Przedsiębiorstwa -- Polska -- finanse -- 1990-.
Factoring

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
T Czytelnia Biblioteki Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (T.19530)
Syg.T.19530
Czytelnia WZiEU : Leasing
Nocne 23/10/2017 2001200195303 -
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.76499)
Czytelnia Książek WNEiZ : Leasing
Nocne 11/05/2018 2001000764990 -
Rekord:
ISBN: