KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Własność prywatna a dobro publiczne : problemy własnościowe i dobra kultury /

problemy własnościowe i dobra kultury /
[red. Piotr Kosiewski].
Warszawa :
Fundacja im. Stefana Batorego,
2006.
70 s. ; 21 cm.
Publikacja ukazała się w ramach projektu: "Przemieszczone dobra kultury".
Indeks.
83-89406-53-5
341.38:347.2:7.025.7:338.246.025.28:351.85](061)
Koniec i następstwa wojny. Powrót do stanu pokoju. Odszkodowania wojenne. Reperacje wojenne. Restytucja.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Dobra kultury -- ochrona -- Polska -- 1990-.
Własność
1990-.
Dobra kultury
ochrona
Polska
Własność -- aspekt społeczny -- Polska -- 1990-.
aspekt społeczny

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107321) Tylko na miejscu 12/12/2006 2000301073213 -
Na miejscu
H Biblioteka Humanistyczna (H.18297) Tylko na miejscu 03/04/2008 2002600182979 -
Na miejscu
Rekord: