KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polsko-ukraińskie sąsiedztwo na ekranie filmowym = Polʹsʹko-ukraïnsʹke susìdstvo na kìnematografìčnomu ekranì /

Polʹsʹko-ukraïnsʹke susìdstvo na kìnematografìčnomu ekranì /
Polʹsʹko-ukraïnsʹke susìdstvo na kìnematografìčnomu ekranì
redakcja Łarysa Briuchowecka, Sławomir Bobowski.
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2016.
269, [4] strony : ilustracje ; 23 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 3706)
(Studia Filmoznawcze ISSN 0860-116X 37)
(Studia Filmoznawcze, 0860-116X ; 37)
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3706)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
Tekst w języku polskim i ukraińskim.
978-83-229-3529-3
791(438)(091):791(477)(091)]=162.1=161.2
Historia filmu polskiego.
=Język polski.
=Język ukraiński.

 124867
351920
Kino polskie
Kino polskie -- tematy, motywy. -- 351920
Kino ukraińskie
Kino ukraińskie -- tematy, motywy.
Polska
Polska -- w kinie. -- 124867
tematy, motywy.
Ukraina
Ukraina -- w kinie.
w kinie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
PC Pc.6854 Pc.4485/37 Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: