KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Retoryka w Polsce : teoria i praktyka w ostatnim półwieczu /

teoria i praktyka w ostatnim półwieczu /
pod red. Marka Skwary.
BM - czytelnia - filologia polska (Retoryka)
Szczecin :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2006.
371, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1232-5848 nr 73)
(Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński, 1232-5848 ; nr 73)
3
brak wypożyczeń
808.5(438)"19/20"(061)+016
2352 (to nie jest sygnatura)

Retoryka. Sztuka przemawiania. Sztuka oratorska. Sztuka i technika deklamacji i recytacji. Dykcja. Konwersacja.
(Polska).
Wiek XX/XXI.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Retoryka
konferencje.
Polska
1945-
Retoryka -- Polska -- 1945- -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107346) Tylko na miejscu 07/12/2006 2000301073466 -
Na miejscu
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.20581)
Syg.Pol. Retoryka
miesięczne 14/06/2019 2001500205818 Zamów
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.20401)
Syg.POL. Retoryka 14
BM - czytelnia - filologia polska : Retoryka
Tylko na miejscu 2001500204019 -
Na miejscu
Rekord: