KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Język, literatura, kultura, historia Ukrainy /

Mova, literatura, kul'tura, istoriâ Ukraïni
pod red. Włodzimierza Mokrego.
Kraków :
Wydawnictwo "Szwajpolt Fiol" ; | Fundacja św. Włodzimierza,
2003.
443 s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza ; t. 8 )
1
brak wypożyczeń
Materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej dziesięcioleciu krakowskiej ukrainistyki uniwersyteckiej, 4-5 czerwca 2001 roku.
Tekst referatów w jęz. pol. i ukr.
83-915759-4-2
811.161.2(091)+821.161.2(091)+008(477)(091)+94(477)](061)=162.1=161.2
2524 (to nie jest sygnatura)

Język ukraiński.
(Opracowania historyczne).
(Materiały konferencyjne).
=Język polski.
=Język ukraiński.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.21217)
Syg.UKR. Ukrainoznawstwo 04
Tylko na miejscu 2001500212175 -
Na miejscu
Rekord: