KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji : prasa wobec wyzwań epoki cyfrowej /

prasa wobec wyzwań epoki cyfrowej /
Wiśniewska, Dominika (nauka o mediach).
Dominika Wiśniewska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.
Stan prawny na dzień 31 lipca 2015 r.
BM - czytelnia - filologia norweska - skandynawistyka (Kultura Skandynawii)
Warszawa :
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,
2018.
335, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Informacja o stanie prawnym we wstępie.
Bibliografia na stronach 249-257. Indeks.
Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
978-83-7545-842-8
259236 (to nie jest sygnatura) Dziennikarstwo -- Szwecja.
Prasa -- prawo -- Szwecja.
Dziennikarstwo
Prasa -- Szwecja -- 1990-.
1990-.
prawo
Prasa
Społeczeństwo obywatelskie -- Szwecja.
Społeczeństwo obywatelskie
Szwecja
Szwecja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.27375)
Syg.SKAND. Kultura Skandynawii 07
BM - czytelnia - filologia norweska - skandynawistyka : Kultura Skandynawii
Tylko na miejscu 2001500273756 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: