KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo własności intelektualnej /

redaktor Dominika Wetoszka ; autorzy Joanna Ablewicz, Patryk Celmer, Wojciech Gieraszewski, Anna Hlebnicka-Józefowicz, Maciej Jamiołkowski, Karolina Kleina, Ewelina Kowalska, Maciej Kubiak, Wojciech Machała, Jacek Markowski, Dominika Wetoszka, Bartłomiej Witucki.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Własności Intelektualnej)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2019.
XXIX, [1], 173 strony ; 22 cm.
(Monografie Prawnicze )
(Monografie Prawnicze )
Materiały z IV Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Gdynia, 8.11.2018 r.
Na stronie tytułowej błędne nazwy autorów, nazwy poprawne: Wojciech Gierszewski, Anna Hlebicka-Józefowicz.
Bibliografia na stronach XIII-XVIII.
Wykaz aktów prawnych na stronach XIX-XX, wykaz orzeczeń na stronach XXI-XXIV.
Dostępne również w postaci elektronicznej.
Projekt został dofinansowany ze środków Pomorskiej Izby Adwokackiej
Streszczenia artykułów w języku angielskim.
978-83-8158-961-1


 
Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrugq3deny

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.24960)
Sygnatura SA.24960
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Własności Intelektualnej
Tylko na miejscu 2002000249609 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: