KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym /

red. Marek Lisiecki.
Lublin :
Wydawnictwo KUL,
2006.
451 s. : il. ; 21 cm.
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. 7)
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 7)
1
brak wypożyczeń
25 lat Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - wydawnictwo jubileuszowe.
Bibliogr. przy rozdz.
83-7363-377-4
658.1/.5:336.76](438)"1989/...":005.44
3053 (to nie jest sygnatura)

Organizacja przedsiębiorstwa.
(Polska).
Od 1989.

 Rynek kapitałowy
Organizacja przedsiębiorstwa -- 1990-.
Organizacja przedsiębiorstwa
Globalizacja -- 1990-.
Globalizacja
1990-.
Rynek kapitałowy -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107570) Tylko na miejscu 10/01/2007 2000301075705 -
Na miejscu
Rekord: