KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Samorząd gminny : [komentarz]

: [komentarz]
SZEWC, ANDRZEJ (1945-2017).
Andrzej Szewc, Gabriela Jyż, Zbigniew Pławecki
Wyd.2.
Warszawa
"ABC"
cop. 2005
948 s. 22 cm.
(Komentarz - ABC )
(Komentarz )
1
brak wypożyczeń
Na grzb. podtyt.: komentarz.
Bibliogr.
83-7416-225-2
342.25:352](438)(094.5.07)
3100 (to nie jest sygnatura)

Centralizacja i decentralizacja. Samorząd terytorialny (lokalny). Organy terenowe władzy państwowej.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14792)
Syg.SA.14792
Tylko na miejscu 11/01/2007 2002000147929 -
Na miejscu
Rekord: