KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej /

pod red. Wojciecha Sokoła, Marka Żmigrodzkiego.
Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2005.
605 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
83-227-2410-1
321.6/.8:329:342.3](4-191.2-11)
Nowożytne formy władzy.
(Europa środkowowschodnia).

 Europa Wschodnia
Europa Wschodnia -- polityka i rządy -- 1989- -- podręczniki akademickie.
1989-
polityka i rządy
Europa Środkowa -- polityka i rządy -- 1989- -- podręczniki akademickie.
podręczniki akademickie.
Europa Środkowa

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5482) miesięczne 08/11/2021 2000200054825 Zamów
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5481) miesięczne 23/04/2015 2000200054818 Zamów
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5480) miesięczne 16/05/2017 2000200054801 Zamów
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5479) miesięczne 15/06/2011 2000200054795 Zamów
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5478) miesięczne 31/03/2015 2000200054788 Zamów
Rekord: