KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej :

(zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004 r. i Głuchołazach 25-26 XI 2005 r.) = Opolské a Opavské Slezsko v Evropské Unii : (soubor příspĕvků ze studentskĕho fora z konference v Opavĕ 26-27.11.2004 a Glucholazech 25-26.11.20
Opolské a Opavské Slezsko v Evropské Unii
pod red. Adama Drosika ; Uniwersytet Opolski.
Opole :
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
2006.
201 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. czes. Wstęp równol. pol., czes.
83-7395-214-4
316.422:338.24.021.8:316.647.8:316.346.3-053.6](438:437)"1989/..."(061)
Reforma. Transformacja. Innowacje. Modernizacja. Postęp. Postęp naukowo-techniczny.
Od 1989.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).
(Polska).
(Czechosłowacja (do 1992)).

 Polska
Unia Europejska
konferencje.
Czechy
Unia Europejska -- Polska -- konferencje.
Śląsk Opolski (Polska ; region)
Śląsk Opolski (Polska ; region) -- sytuacja społeczna -- 1990- -- konferencje.
Śląsk Opawski (Czechy ; region) -- sytuacja społeczna -- 1990- -- konferencje.
sytuacja społeczna
Unia Europejska -- Czechy -- konferencje.
Śląsk Opawski (Czechy ; region)
1990-

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
CDE Biblioteka Główna (CDE.1675) Tylko na miejscu 31/01/2007 2000600016751 -
Na miejscu
Rekord: