KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w latach 1945-1947 /

Ryńca, Mariusz.
Mariusz Ryńca.
Kraków :
Historia Iagellonica,
2001.
116 s., [1] k. mapa złoż. : il., faks. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 85-92.
Indeksy.
83-88737-60-0
314.151.1:271.4:27-7:272:316.64](438)(=16)(=161.2)"1945/1947"
Wygnanie. Wysiedlenie. Uchodźcy. Displaced persons. Ewakuowani. Wydalenie. Deportacja. Azyl i azylanci.
(Polska).
Lata 1945/1947.
(=Słowianie).
(=Ukraińcy).

 Łemkowie -- religia -- 1945-1970.
polityka rządowa
Kościół katolicki -- obrządek bizantyjsko-ukraiński -- Łemkowszczyzna (region) -- 1945-1970.
Polska
1945-1970.
religia
Łemkowie
Łemkowszczyzna (region)
Kościół katolicki -- stosunki -- Kościoły wschodnie -- 1945-1970.
Kościoły wschodnie
stosunki
Łemkowie -- polityka rządowa -- Polska -- 1945-1970.
Kościoły wschodnie -- stosunki -- Kościół katolicki -- 1945-1970.
Ecclesia Catholica.
Kościół i państwo
Kościół katolicki
Administracja Apostolska Łemkowszczyzny.
Kościół i państwo -- Kościoły wschodnie -- 1945-1970.
obrządek bizantyjsko-ukraiński
Ecclesia Catholica. -- Administracja Apostolska Łemkowszczyzny.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107979) Tylko na miejscu 10/02/2007 2000301079796 -
Na miejscu
Rekord: