KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sto sentencyj i apoftegmatów arabskich kalifa ‘Alī’go w parfrazie mamelucko-tureckiej : (Ms. Istanbul, Topkapī, B. 122) /

(Ms. Istanbul, Topkapī, B. 122) /
Cent sentences et apophtegmes Arabes du khalife ‘Alī avec une paraphrase Mamelouk-Turque
Alī ibn Abī Tālib (kalif ; około 600-661).
[oprac.] Ananiasz Zajączkowski ; Polska Akademia Nauk. Zakład Orientalistyki.
Warszawa :
Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
1968.
80 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Orientalistyczne ISSN 0079-4783 t. 19)
(Prace Orientalistyczne t. 19)
Tekst główny w jęz. arab. i tur.


 Aforyzmy arabskie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM P.30181 Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: