KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Eksploatacja siły roboczej i grabież ziem polskich przez Wehrmacht w końcowym okresie II wojny światowej /

wybór źródeł i opracowanie Eugeniusz Kozłowski, Piotr Matusak.
Poznań :
Instytut Zachodni,
1986.
XXIII, 716, [1] s. ; 24 cm.
(Documenta Occupationis ISSN 0860-4142 12)
(Documenta Occupationis, 0860-4142 ; 12)
Tyt. i wstęp pol., tekst niem.
83-85003-03-7
94(438).082.2:94(100)"1939/1945"::341.322.5(438)+331(=162.1)"19"](093)
Historia Polski. - Okupacja. Ruch oporu.
(Źródła historyczne).

 Wojna światowa (1939-1945) -- zniszczenia i grabież -- Polska -- źródła.
zniszczenia i grabież
źródła.
Wojna światowa (1939-1945)
Polska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.66162) Niedostępne 2000300661626 -
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.108822) Tylko na miejscu 10/02/2007 2000301088224 -
Na miejscu
H Biblioteka Humanistyczna (ANS.166009)
Sygnatura 32W2.1/E-42
Tylko na miejscu 2004601660098 -
Na miejscu
Rekord: