KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Protecting Citizens Against Administrators in Poland

Gellhorn, Walter
by Walter Gellhorn.
[New York] :
Colambia Law Review,
1965.
S.1134-1166 25 cm.
Opis na podst. okładki.
Nadbitka z Columbia Law Review , vol.65, page 1133 ( November 1965)
342.72/.73:347(094.4)](438)=111
Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Równość obywatelska i polityczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność słowa. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych.
(Polska).
=język angielski

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.15249 SA.15249 Retrokonwersja -
Rekord: