KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Współczesna kryminologia burżuazyjna /

Sovremennaâ buržuaznaâ kriminologiâ
Kuznecova, Ninel' Fedorovna.
N. F. Kuzniecowa ; [tł. Ryszard Głukowski i Janusz Kołodziejski] ; Akademia Spraw Wewnętrznych. Instytut Badania Prawa Sądowego MS.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze,
1976.
116 s. ; 21 cm.
Podręcznik dla nauczycieli, asystentów i studentów uczelni prawniczych i średnich szkół prawniczych.
343.9
Nauki kryminalne. Kryminologia. Przestępczość. Patologia kryminalna.

 Kryminologia
Kryminologia -- podręczniki akademickie.
Kryminologia -- Kraje uprzemysłowione.
podręczniki akademickie.
Kraje uprzemysłowione.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (W.58525) miesięczne 25/04/2019 2000100585252 Zamów
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.1932)
Sygnatura SA.1932
krótkoterminowe 19/06/2007 2002000019325 Zamów
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15328)
Sygnatura SA.15328
Tylko na miejscu 10/02/2007 2002000153289 -
Na miejscu
Rekord: