KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce /

Szymanowski, Teodor (1932-2021).
Teodor Szymanowski ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
Warszawa :
Oficyna Naukowa,
1996.
119 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. [120].
83-85505-57-1
343.28/.29:343.8/.9:316.6](438)"1989/..."
Różne zagadnienia dotyczące kar. Zawieszenie warunkowe wykonania kary. Skazanie warunkowe. Poręczenie. Odroczenie. Kary dyscyplinarne. Ułaskawienie. Amnestia. Abolicja.
(Polska).
Od 1989.

 Więzienia
Polska
1990-.
Więzienia -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15157)
Sygnatura SA.15157
Tylko na miejscu 10/02/2007 2002000151575 -
Na miejscu
Rekord: