KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Vademecum sekretarki.

Poznań :
"Ławica",
1996/97.
85 s. : 24 cm.
Zawiera: Wykaz urzędów skarbowych, ich siedziby [...] ; Wykaz numerów bankowych urzędów skarbowych [...] ; Wykaz izb skarbowych [...]
83-86080-22-1
651:351.713:336.126.34.07:336.717.161](438)(083.8)
 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
SA M.2236 Tylko na miejscu 16/04/2007 -
Na miejscu
Rekord: