KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Podstawa programowa kształcenia ogólnego : projekt /

projekt /
Ewa Bartnik [et al. ; przedm Krzysztof Konarzewski] ; Instytut Spraw Publicznych.
Warszawa :
Instytut Spraw Publicznych,
2005.
271 s. ; 30 cm.
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań - Instytut Spraw Publicznych )
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych )
Nazwa aut. przedm. pod tekstem.
83-89817-55-1
373.3:373.5:377](438)"2001/..."
Szkolnictwo podstawowe.
(Polska).

 Reforma szkolnictwa -- Polska -- 1990-.
Reforma szkolnictwa
Projekt edukacyjny -- Polska -- 1990-.
Projekt edukacyjny
Programy nauczania
Programy nauczania -- Polska -- 1990-.
1990-.
Polska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107076 Tylko na miejscu 19/10/2006 -
Na miejscu
BG Pd.18265 miesięczne 11/06/2013 Zamów
Rekord: