KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

"Kollaboration" in Nordosteuropa : Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert /

Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert /
hrsg. von Joachim Tauber.
Wiesbaden :
Harrassowitz Verlag,
2006.
478 s. ; 25 cm.
(Veröffentlichungen des Nordost-Instituts ISSN 1862-7455 Bd. 1)
(Veröffentlichungen des Nordost-Instituts ; 1862-7455 Bd. 1)
Indeks.
3-447-05367-4
94(100)"1939/1945"::341.322.5(082.1)=112.2
Przestępstwa i zbrodnie związane z II wojną światową.
(Zbiory prac różnych autorów).
=język niemiecki

 20 w.
Wojna światowa (1939-1945) -- kolaboranci -- Europa Pólnocno-Wschodnia.
Europa Pólnocno-Wschodnia.
Kolaboracja
kolaboranci
Wojna światowa (1939-1945)
Kolaboracja -- Europa Środkowo-Wschodnia -- 20 w.
Europa Środkowo-Wschodnia

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Biblioteka Główna Z.107034 Tylko na miejscu 20/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: