KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Życie i rozumienie : idea rozumu historycznego w świetle świadomości historycznej u Wilhelma Diltheya /

idea rozumu historycznego w świetle świadomości historycznej u Wilhelma Diltheya /
Torzewski, Wojciech.
Wojciech Torzewski.
Bydgoszcz :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
2006.
213 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 205-210. Indeks.
83-7096-569-5
165:009:159.9.01:1Dilthey W.](430)"18/19"
Teoria poznania. Epistemologia. Zadania i cele poznania. Prawdziwość poznania. Warunki, źródła i rodzaje poznania. Przedmiot, zakres i granice poznania. Pewność i ważność poznania. Stanowiska i kierunki w teorii poznania. Empiryzm. Krytycyzm. Sceptycyzm. Relatywizm. Pragmatyzm. Strukturalizm. Subiektywizm. Realizm teoriopoznawczy. Fenomenologia.
(Niemcy).

 (1833-1911)
Dilthey, Wilhelm
Dilthey, Wilhelm -- (1833-1911) -- krytyka i interpretacja.
Dilthey, Wilhelm -- (1833-1911) -- wkład do filozofii historii.
krytyka i interpretacja.
Świadomość historyczna.
wkład do filozofii historii.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107036 Tylko na miejscu 20/10/2006 -
Na miejscu
BG WM.8325 miesięczne 30/12/2019 Zamów
BG WM.8324 miesięczne 23/05/2008 Zamów
Rekord: