KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Apelacja, zażalenie, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia : komentarz

: komentarz
GÓRA-BŁASZCZYKOWSKA, AGNIESZKA
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
[Stan prawny : marzec 2006].
Warszawa
C.H. Beck
2006
XXII, 365 s. 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. Ind.
83-7483-011-5
347.91/.95(438)(094.5.07)
763 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyza sądowa. Biegli sądowi. Arbitraż.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14428)
Syg.SA.14428
Tylko na miejscu 01/09/2011 2002000144287 -
Na miejscu
Rekord: