KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dyscyplina finansów publicznych : komentarz /

komentarz /
Gryska, Piotr.
Piotr Gryska, Tomasz Robaczyński.
Stan prawny na dzień 1.10.2005 r.
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2006.
XVI, 582 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
(Krótkie Komentarze Becka )
Bibliogr. s. XV-XVI. Indeks.
83-7387-989-7
347.73::336.1:347.56:349.22](438)(094.5.07)
Prawo finansów publicznych.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Polska
legislacja.
Polska.
Finanse publiczne -- prawo -- Polska -- legislacja.
prawo
interpretacja
Finanse publiczne -- prawo -- interpretacja -- Polska.
Finanse publiczne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14430)
Sygnatura SA.14430
Tylko na miejscu 24/10/2006 2002000144300 -
Na miejscu
Rekord: