KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL : ekspertyza /

ekspertyza /
oprac. pod przewodn. Jana Szczepańskiego ; napisana przez zespół pod kier. Magdaleny Sokołowskiej ; aut. Krzysztof Hirszel [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Rehabilitacji i Adaptacji Człowieka.
Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
1984.
XVIII, 559 s. : rys. ; 24 cm.
83-04-01723-7
331-056.26:615.851.3](438)(083.41)"1968/1975"
 Niepełnosprawni -- rehabilitacja -- Polska -- 1945-1990.
Niepełnosprawni -- Polska -- sytuacja społeczna -- 1945-1990.
Niepełnosprawni
opieka i pomoc
rehabilitacja
Niepełnosprawni -- opieka i pomoc -- Polska -- 1945-1990.
Polska
sytuacja społeczna
1945-1990.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS Pd.14796 Tylko na miejscu 17/04/2007 -
Na miejscu
BG Z.58320 Z.58320 Tylko na miejscu 17/04/2007 -
Na miejscu
BG W.121419 W.121418 miesięczne 03/06/2013 Zamów
BG W.121418 W.121418 miesięczne 17/11/2010 Zamów
Rekord: