KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wybrane problemy gospodarki oparte na wiedzy : praca zbiorowa /

praca zbiorowa /
pod redakcją naukową Katarzyny Włodarczyk-Śpiewak ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński.
Wypożyczalnia WNEiZ (Organizacja i zarządzanie 24/1), Czytelnia WZiEU (Zarządzanie wiedzą)
Szczecin :
Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński : | Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski,
2006.
205 stron : ilustracje ; 24 cm.
3
brak wypożyczeń
Na okładce: LAMA Project ; Sixth Framework Programme.
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie w języku angielskim przy rozdziałach.
83-60065-49-7
65.01:659.23:37](061):[338.22:331.5](438:477)"1989/..."(061):339.923(4-67)(061)
9108 (to nie jest sygnatura)

Teoria i praktyka organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Rynek pracy -- Kraje Unii Europejskiej.
145242
Kraje Unii Europejskiej.
Zarządzanie.
Rynek pracy
Gospodarka Oparta na Wiedzy.
Informacja ekonomiczna.
Edukacja.
Gospodarka Oparta na Wiedzy. -- 145242

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
T Czytelnia Biblioteki Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (T.20713)
Syg.T.20713
Czytelnia WZiEU : Zarządzanie wiedzą
Nocne 2001200207136 -
S Wypożyczalnia Biblioteki Ekonomicznej (S.92726)
Wypożyczalnia WNEiZ : Organizacja i zarządzanie 24/1
krótkoterminowe 07/12/2013 2001100927264 Zamów
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.70677) Nocne 12/03/2007 2001000706778 -
Rekord: