KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Systemy i reformy emerytalne Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, Węgry i Polska : raport końcowy projektu Phare ACE Programme 1995 Nr P95-2139-R /

raport końcowy projektu Phare ACE Programme 1995 Nr P95-2139-R /
[red.: Halina Żeglicka ; tł. z jęz. ang.: Piotr Kurowski] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Czytelnia WZiEU (Ubezpieczenia)
Warszawa :
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
1997.
255, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Materiały z Zagranicy - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ISSN 0860-2247 z. 1(48))
(Materiały z Zagranicy / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z. 1(48))
1
brak wypożyczeń
Bibliograf. przy rozdz.
Publikacja dofinansowana przez Phare.
83-907327-2-6
331.25+369.5:316.344-057.75](4)"1945/..."
92106 (to nie jest sygnatura)

 badania porównawcze.
Systemy emerytalne -- Europa -- badania porównawcze.
Systemy emerytalne
Emerytury -- reforma -- Europa -- badania porównawcze.
Europa
reforma
Emerytury

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
T Czytelnia Biblioteki Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (T.6743)
Czytelnia WZiEU : Ubezpieczenia
Nocne 20/06/2013 2001200067433 -
Rekord: