KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

"Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych /

red. nauk. Grzegorz W.Kołodko.
Czytelnia WZiEU (Ekonomia), Wypożyczalnia WZiEU (W-Globalizacja), Wypożyczalnia WZiEU (W - Ekonomia), Wypożyczalnia WNEiZ (Gospodarka światowa 10/2)
Warszawa :
Wydaw.Wyższej Szkoły Przedsięb.i Zarządz.,
2001.
399 s. : rys. : 24 cm.
8
brak wypożyczeń
Bibliogr.Ind
83-86846-60-7
330.342.172:338.24:004.7:65.011.44
93128 (to nie jest sygnatura)

Gospodarka rynkowa (wolnorynkowa).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.101556)
Syg.Z.101556
Tylko na miejscu 17/04/2007 2000301015565 -
Na miejscu
T Czytelnia Biblioteki Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (T.6280)
Syg.T.6280
Wypożyczalnia WZiEU : W - Ekonomia
miesięczne 20/02/2018 2001200062803 Zamów
T Czytelnia Biblioteki Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (T.6279)
Syg.T.6279
Wypożyczalnia WZiEU : W - Ekonomia
miesięczne 02/10/2017 2001200062797 Zamów
T Czytelnia Biblioteki Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (T.6278)
Syg.T.6278
Wypożyczalnia WZiEU : W - Ekonomia
miesięczne 05/06/2018 2001200062780 Zamów
T Czytelnia Biblioteki Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (T.6277)
Wypożyczalnia WZiEU : W-Globalizacja
miesięczne 25/01/2014 2001200062773 Zamów
T Czytelnia Biblioteki Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (T.6000)
Czytelnia WZiEU : Ekonomia
Nocne 17/04/2007 2001200060007 -
S Wypożyczalnia Biblioteki Ekonomicznej (S.90288)
Wypożyczalnia WNEiZ : Gospodarka światowa 10/2
krótkoterminowe 17/04/2007 2001100902889 Zamów
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.68550) Nocne 17/04/2007 2001000685509 -
Rekord: