KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Materiały do kształcenia słuchu /

zebr. i oprac. Maria Dziewulska, Aleksander Frączkiewicz, Krystyna Palowska.
Wyd. 4.
Kraków :
Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
dr. 1970.
79, [1] ; 24 cm.
Przedm. pol.
370.016:78:784.089:784.9](09)
Nauczanie muzyki.
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).

 Kształcenie słuchu
Kształcenie słuchu -- studia i nauczanie młodzieży.
studia i nauczanie młodzieży.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG W.2918 miesięczne Zamów
BG W.2917 W.2917 miesięczne 22/05/2012 Zamów
Rekord: