KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Issues of marketing and management in a changing business environment = (Problematyka marketingu i zarządzania w zmieniającym się otoczeniu biznesowym) /

(Problematyka marketingu i zarządzania w zmieniającym się otoczeniu biznesowym) /
Problematyka marketingu i zarządzania w zmieniającym się otoczeniu biznesowym
redaktorzy naukowi: Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec ; redaktor tematyczny: Leszek Gracz ; redaktor statystyczny: Rafał Klóska.
Wydanie 1.
Wydawnictwa ciągłe WZiEU
Szczecin :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2018.
113 stron : ilustracje ; 25 cm.
(Marketing i Zarządzanie ISSN 2450-775X nr 4 (54) 2018)
(Marketing i Zarządzanie, 2450-775X ; nr 4(54) 2018)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
2
brak wypożyczeń
Na stronie tytułowej podano nazwę poprzedniej serii.
Na stronie redakcyjnej dwa nr ISSN: (1640-6818 i 1509-0507).
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie polskie.
263497 (to nie jest sygnatura) Komunikacja marketingowa.
Konsumenci.
aspekt ekonomiczny.
1990-.
Marketing
Turystyka -- Gruzja -- 1990-.
Gruzja
Marketing -- aspekt ekonomiczny.
Turystyka

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
TC Bibl. Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług-wydaw. ciągłe (Tc.4154)
Wydawnictwa ciągłe WZiEU :
Tylko na miejscu 2004200041540 -
Na miejscu
Cg Czytelnia Bibl. Głównej (Cg.38433)
Syg.Cg.28060/4/54/2018
Tylko na miejscu 2003000384338 -
Na miejscu
Rekord: