KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich : (część europejska) : skala 1 : 3 000 000 /

Mapa poboczna: Moskwa.
Rzeźba przedstawiona: hipsometrią i batymetrią barwną oraz punktami wysokości i głębokości.


 1945-1990
1945-1990.
Mapy ogólnogeograficzne
Mapy ogólnogeograficzne -- 1945-1990.
mapy.
Związek Radziecki (część europejska)
Związek Radziecki (część europejska) -- 1945-1990 -- mapy.

Rodzaj dokumentu:
Kartografia-mapy,atlasy


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG K.1211 Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: