KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

"...die SPD [Sozialdemokratische Partei Deutschlands] aber aufgehörthat zu existieren" : Sozialdemokraten unter sowietischer Besatzung /

Sozialdemokraten unter sowietischer Besatzung /
Beatrix W.Bouvier, Horst-Peter Schluz (Hrsg.).
Bonn :
J.H.W.Dietz,
1991.
328 s. : 21 cm.
2
brak wypożyczeń
Ind
3-8012-0162-7
943.0:947+957:329.14(430)SPD:327.3(430:47+57)](093)"1973/1974"=30
67673 (to nie jest sygnatura)

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (H.8820) krótkoterminowe 17/04/2007 2002600088202 Zamów
H Biblioteka Humanistyczna (H.8819) Tylko na miejscu 17/04/2007 2002600088196 -
Na miejscu
Rekord: