KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wielka dydaktyka /

Komenský, Jan Amos (1592-1670).
Jan Amos Komeński ; wstępem i koment. opatrzył Bogdan Suchodolski ; [przeł. z jęz. łac. Krystyna Remerowa].
Wrocław :
Zakład im. Ossolińskich - Wydaw. PAN,
1956.
XCVIII, [2], 370 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Klasyków Pedagogiki. Pisarze Obcy )
(Biblioteka Klasyków Pedagogiki )
Tzw. seria Pisarze Obcy.
Indeksy.
37:37.091.3]"16"
Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystanie wolnego czasu.
Wiek XVII.

 Dydaktyka -- 17 w.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS Pd.1584 miesięczne Zamów
BNS F.18508 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG W.98855 miesięczne 29/01/2019 Zamów
BG W.84906 miesięczne 13/12/2021 Zamów
BG W.84655 W.84655 miesięczne 15/09/2016 Zamów
BG SN.21462 miesięczne Zamów
Rekord: