KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Golat, Rafał. ( w 37 rekordach )


 1. Kp. Prawo kultury i sztuki : zbiór przepisów z komentarzem / [oprac.] Rafał Golat. - Warszawa, 1997.
 2. Katalog BN
 1. Golat, Rafał.
 1. Aspekty prawne działalności bibliotek / Golat, Rafał.
 2. Dobra niematerialne : kompendium prawne / Golat, Rafał.
 3. Dobra niematerialne : zagadnienia prawno- podatkowe / Golat, Rafał.
 4. Historia państwa i prawa Polski : testy, tablice / Golat, Rafał.
 5. Internet - aspekty prawne / Golat, Rafał.
 6. Know-how : status prawny i podatkowy / Golat, Rafał.
 7. Komentarz do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych : z uwzględnieniem ostatnio uchwalonych i proponowanych zmian : praktyczne omówienie, orzeczenia sądowe, urzędowe interpretacje, literatura przedmiotu, przepisy wykonawcze. Golat, Rafał.
 8. Opodatkowanie działalności kulturalnej / Golat, Rafał.
 9. Opodatkowanie licencji / Golat, Rafał.
 10. Oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorców / Golat, Katarzyna.
 11. Podstawy prawa kultury / Golat, Rafał.
 12. Polubowne rozstrzyganie sporów / Golat, Rafał.
 13. Prawo autorskie : komentarz dla praktyków / Golat, Rafał.
 14. Prawo autorskie : pytania, kazusy, tablice / Golat, Rafał.
 15. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 16. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 17. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 18. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 19. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 20. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 21. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 22. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 23. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 24. Prawo autorskie w praktyce : rodzaje utworów, prawa twórcy, opodatkowanie obrotu prawami autorskimi, wzorcowa umowa wydawnicza / Golat, Katarzyna.
 25. Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach : działalność projektowa w budownictwie / Golat, Rafał.
 26. Prawo Internetu dla praktyków / Golat, Rafał.
 27. Prawo komputerowe : (zagadnienia podstawowe) / Golat, Katarzyna.
 28. Prawo kultury i sztuki : zbiór przepisów z komentarzem /
 29. Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych / Bartosiewicz, Adam.
 30. Umowa o dzieło : kompleksowe omówienie w ujęciu: cywilnym, autorskim, podatkowym, ubezpieczeń społecznych : komentarz, porówniania: - umowa zlecenia, - umowa o pracę, wzory, przepisy, orzeczenia / Golat, Rafał.
 31. Umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych : wzory i komentarz / Golat, Rafał.
 32. Umowy zlecenia w obrocie cywilnoprawnym / Golat, Rafał.
 33. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami : komentarz / Golat, Rafał.
 34. Wartości niematerialne i prawne w ujęciu: cywilistycznym, bilansowym, podatkowym / Golat, Rafał.
 35. Zamówienia publiczne w sferze kultury / Golat, Rafał.
 36. Zestaw pytań testowych wraz z rozwiązaniami z historii państwa i prawa Polski dla studentów pierwszego roku studiów prawniczych /
 37. Znaki towarowe / Waliszko, Eugeniusz.