KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Golat, Rafał. ( w 19 rekordach )


 1. Kp. Prawo kultury i sztuki : zbiór przepisów z komentarzem / [oprac.] Rafał Golat. - Warszawa, 1997.
 2. Katalog BN
 1. Golat, Rafał.
 1. Aspekty prawne działalności bibliotek / Golat, Rafał.
 2. Dobra niematerialne : zagadnienia prawno- podatkowe / Golat, Rafał.
 3. Know-how : status prawny i podatkowy / Golat, Rafał.
 4. Komentarz do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych : z uwzględnieniem ostatnio uchwalonych i proponowanych zmian : praktyczne omówienie, orzeczenia sądowe, urzędowe interpretacje, literatura przedmiotu, przepisy wykonawcze. Golat, Rafał.
 5. Podstawy prawa kultury / Golat, Rafał.
 6. Polubowne rozstrzyganie sporów / Golat, Rafał.
 7. Prawo autorskie : komentarz dla praktyków / Golat, Rafał.
 8. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 9. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 10. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 11. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 12. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
 13. Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach : działalność projektowa w budownictwie / Golat, Rafał.
 14. Prawo Internetu dla praktyków / Golat, Rafał.
 15. Prawo kultury i sztuki : zbiór przepisów z komentarzem /
 16. Sprawozdania z operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych / Bartosiewicz, Adam.
 17. Zamówienia publiczne w sferze kultury / Golat, Rafał.
 18. Zestaw pytań testowych wraz z rozwiązaniami z historii państwa i prawa Polski dla studentów pierwszego roku studiów prawniczych /
 19. Znaki towarowe / Waliszko, Eugeniusz.