KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Markowski, Tadeusz (1949- ). ( w 23 rekordach )


 1. Kp. Redevelopment and regeneration of urban areas / Tadeusz Markowski, Tadeusz Marszał. - Łódź, 1995.
 2. INP'1995/1996
 3. WUP
 1. Markowski, Tadeusz (1949- ).
 1. Foresight regionalny i technologiczny : pierwsze doświadczenia polskich regionów = Regional and technological foresight : first experiences of Polish regions /
 2. Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń /
 3. Innovations and space : European and national approach /
 4. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy = (The Polish spatial development concept versus European visions of spatial development perspectives) /
 5. Marketing technologiczny i marketing terytorialny : (technological and territorial marketing) /
 6. Marketing terytorialny /
 7. Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja : problemy i pojęcia podstawowe / Markowski, Tadeusz
 8. New members - new challenges for the European regional development policy /
 9. Obszar metropolitalny Łodzi - wyzwania i problemy = Metropolitan area of Lodz - challenges and problems /
 10. Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta = (Partnership and responsibility in the city life) /
 11. Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych = Planning and management in metropolitan areas /
 12. Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna /
 13. Raport w sprawie polityki mieszkaniowej państwa = (Report on state housing policies) / Markowski, Tadeusz
 14. Regional scientists' tribute to professor Ryszard Domański /
 15. Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju = The role of logistics centres in economical and spatial development of the country /
 16. Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie = The role of Polish space in integrating Europe /
 17. Rozwój lokalny i regionalny / Markowski, Tadeusz
 18. Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi = Social responsibility in the management processes of functional Urban Areas /
 19. System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju = (Spatial planning system and its role in strategic management of country development) /
 20. Territorial cohesion policy in Poland : issues in impact assessment /
 21. The Polish spatial development concept versus European visions of spatial development perspectives /
 22. Theoretical and practical aspects of urban and regional development /
 23. Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym ziemi = (Sustainable livelihood in changing earth system) /