KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowak, Edward (1951- ). ( w 133 rekordach )


 1. Decyzyjne rachunki kosztów / Edward Nowak. - Warszawa, 1994.
 2. Kp. Statystyczne studium rozwoju rolnictwa województwa lubelskiego / red. Edward Nowak. - Lublin, 1996.
 1. Nowak, Edward (1951- ).
 1. Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa / Nowak, Edward
 2. Analiza kosztów / Nowak, Edward
 3. Analiza kosztów / Nowak, Edward
 4. Analiza kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa / Nowak, Edward
 5. Analiza kosztów w zarządzaniu finansami / Nowak, Edward
 6. Analiza progu rentowności / Nowak, Edward
 7. Analiza sprawozdań finansowych / Nowak, Edward
 8. Analiza sprawozdań finansowych / Nowak, Edward
 9. Analiza sprawozdań finansowych / Nowak, Edward
 10. Analiza sprawozdań finansowych / Nowak, Edward
 11. Budżetowanie kosztów : praca zbiorowa /
 12. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
 13. Budżetowanie w przedsiębiorstwie : organizacja, procedury, zastosowanie /
 14. Budżetowanie w przedsiębiorstwie : organizacja, procedury, zastosowanie /
 15. Controlling dla menedżerów /
 16. Controlling w działalności przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
 17. Controlling w działalności przedsiębiorstwa /
 18. Controlling w przedsiębiorstwie : koncepcje i instrumenty : praca zbiorowa /
 19. Ćwiczenia mikrokomputerowe z ekonometrii / Nowak, Edward
 20. Decyzyjne rachunki kosztów : kalkulacje menedżera / Nowak, Edward
 21. Ekonometria : materiały do ćwiczeń / Bartosiewicz, Stanisława
 22. Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych : [materiały na II konferencję naukową, Kazimierz Dolny n/Wisłą, 12 IX 1996 r.] /
 23. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna / Rak, Jan.
 24. Global challenges of management control and reporting /
 25. Global challenges of management control and reporting /
 26. Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami /
 27. Leksykon rachunkowości /
 28. Matematyka i statysytka [!] finansowa : praca zbiorowa /
 29. Metody analizy dynamiki zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie / Nowak, Edward
 30. Metody badania kosztów : praca zbiorowa /
 31. Metody ilościowe w analizie finansowej /
 32. Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
 33. Modele rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej /
 34. Modele zarządzania kosztami i dokonaniami /
 35. Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych /
 36. Podstawy controllingu /
 37. Podstawy rachunkowości zarządczej / Czubakowska, Ksenia.
 38. Podstawy rachunkowości zarządczej / Czubakowska, Ksenia.
 39. Polityczne uwarunkowania przezwyciężenia kryzysu w Polsce : materiały VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zorganizowanego w Łodzi, 18-20 listopada 1982 r. w 100-lecie polskiego ruchu robotniczego /
 40. Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa /
 41. Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym / Nowak, Edward
 42. Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego / Nowak, Edward
 43. Problemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej /
 44. Prognozowanie gospodarcze : metody, modele, zastosowania, przykłady : praca zbiorowa /
 45. Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa / Czubakowska, Ksenia.
 46. Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa / Czubakowska, Ksenia.
 47. Quantitative methods in accounting and finance /
 48. Quantitative methods in accounting and finance /
 49. Quantitative methods in accounting and finance /
 50. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności /
 51. Rachunek kosztów : modele i zastosowania / Nowak, Edward
 52. Rachunek kosztów : przykłady i zadania : praca zbiorowa /
 53. Rachunek kosztów / Nowak, Edward
 54. Rachunek kosztów / Nowak, Edward
 55. Rachunek kosztów i pomiar dokonań /
 56. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : teoria i praktyka /
 57. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : teoria i praktyka /
 58. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : teoria i praktyka /
 59. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : teoria i praktyka /
 60. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu dokonaniami /
 61. Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu /
 62. Rachunek kosztów przedsiębiorstw przemysłowych : metody badania kosztów /
 63. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa / Nowak, Edward
 64. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa / Nowak, Edward
 65. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa / Nowak, Edward
 66. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa / Nowak, Edward
 67. Rachunek kosztów w przykładach i zadaniach : praca zbiorowa /
 68. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Nowak, Edward
 69. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling /
 70. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling /
 71. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling /
 72. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling /
 73. Rachunek opłacalności inwestowania / Nowak, Edward
 74. Rachunek wartości pieniądza w czasie / Nowak, Edward
 75. Rachunek wyników /
 76. Rachunek wyników /
 77. Rachunkowość : kurs podstawowy / Nowak, Edward
 78. Rachunkowość : kurs podstawowy / Nowak, Edward
 79. Rachunkowość : kurs podstawowy / Nowak, Edward
 80. Rachunkowość : kurs podstawowy / Nowak, Edward
 81. Rachunkowość : kurs podstawowy / Nowak, Edward
 82. Rachunkowość : system informacyjny controllingu : praca zbiorowa /
 83. Rachunkowość a controlling : sprawozdawczość i ocena ośrodków odpowiedzialności : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej Instytutu Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Polanica Zdrój, 15
 84. Rachunkowość a controlling /
 85. Rachunkowość a controlling /
 86. Rachunkowość a controlling /
 87. Rachunkowość a controlling /
 88. Rachunkowość a controlling /
 89. Rachunkowość a controlling /
 90. Rachunkowość a controlling /
 91. Rachunkowość a controlling /
 92. Rachunkowość a controlling /
 93. Rachunkowość a controlling /
 94. Rachunkowość a controlling /
 95. Rachunkowość a controlling /
 96. Rachunkowość a controlling /
 97. Rachunkowość a controlling /
 98. Rachunkowość a controlling /
 99. Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem /
 100. Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
 101. Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie /
 102. Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem : praca zbiorowa /
 103. Rachunkowość zarządcza : metody i zastosowania / Czubakowska, Ksenia.
 104. Rachunkowość zarządcza / Nowak, Edward
 105. Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej /
 106. Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji /
 107. Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską /
 108. Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych /
 109. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie / Nowak, Edward
 110. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie / Nowak, Edward
 111. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie / Nowak, Edward
 112. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie / Nowak, Edward
 113. Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji /
 114. Statystyczne studium rozwoju rolnictwa województwa lubelskiego /
 115. Strategiczna rachunkowość zarządcza /
 116. Strategiczne zarządzanie kosztami /
 117. Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej /
 118. Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami /
 119. Systemy zarządzania kosztami i wynikami /
 120. Taksonomiczna analiza struktury kosztów / Nowak, Edward
 121. Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej /
 122. Teoria kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Nowak, Edward
 123. Zaawansowana rachunkowość zarządcza / Nowak, Edward
 124. Zaawansowana rachunkowość zarządcza / Nowak, Edward
 125. Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań / Nowak, Edward
 126. Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań / Nowak, Edward
 127. Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań / Nowak, Edward
 128. Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań / Nowak, Edward
 129. Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań / Nowak, Edward
 130. Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań / Nowak, Edward
 131. Zarządzanie dokonaniami w organizacjach /
 132. Zarządzanie kosztami i dokonaniami /
 133. Zarządzanie kosztami i dokonaniami /