KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Krajewski, Władysław (1919-2006). ( w 35 rekordach )


 1. Krajewski, W.
 2. Krajewski, Wł.
 1. Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk : księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiEciolecia urodzin profesora Władysława Krajewskiego / pod red.Jana Sucha [et al.] - Warszawa ; Poznań, 1992.
 2. O materializmie historycznym / W. Krajewski, H. Temkin, R. Hekker. - Warszawa, 1953.
 3. Gazeta Wyborcza, 19.04.2006.
 4. Powszechny związek i wzajemne uwarunkowanie rzeczy i zjawisk w przyrodzie i społeczeństwie : (stenogram wykładu) / Wł. Krajewski. - Warszawa, 1955.
 1. Krajewski, Władysław (1919-2006).
 2. Krajewski, Władysław (1919-2006) bibliografia.
 3. Krajewski, Władysław (1919-2006) konferencje.
 1. Dialektyka przyrody / Engels, Friedrich
 2. Engels o ruchu materii i jego prawidłowości : główne idee "Dialektyki przyrody" z perspektywy stu lat / Krajewski, Władysław
 3. Filozoficzne zagadnienia biologii : [materiały do ćwiczeń] /
 4. Jedność fizycznego obrazu świata : wybór pism filozoficznych / Planck, Max
 5. Konieczność, przypadek, prawo statystyczne / Krajewski, Władysław
 6. Nauka, świat, człowiek : księga poświęcona pamięci Ireny Szumilewicz-Lachman /
 7. Nauka, wiara i sceptycyzm / Lewis, John
 8. O dialektyce marksistowskiej / Krajewski, Władysław
 9. O dialektyce marksistowskiej / Krajewski, Władysław
 10. O materializmie filozoficznym / Krajewski, Władysław
 11. O uniwersalności i jedności nauki : zbiór rozpraw /
 12. O wieczności materii i jej ruchu / Krajewski, Władysław
 13. Odkrycie naukowe i inne zagadnienia współczesnej filozofii nauki : pamięci Elżbiety Pietruskiej-Madej i Jana Żytkowa /
 14. Ontologia : [materiały do ćwiczeń] /
 15. Ontologia / Krajewski, Władysław
 16. Ontologia / Krajewski, Władysław
 17. Ontologia / Krajewski, Władysław
 18. Ontologia / Krajewski, Władysław
 19. Pisma z filozofii nauk empirycznych / Lakatos, Imre
 20. Pojęcie prawa nauki a konwencjonalizm początku XX wieku : zbiór rozpraw /
 21. Pojęcie prawa nauki w końcu XIX wieku : zbiór rozpraw /
 22. Pojęcie prawa nauki w XIX wieku : zbiór rozpraw /
 23. Polish essays in the philosophy of the natural sciences /
 24. Prawa nauki : przegląd zagadnień metodologicznych / Krajewski, Władysław
 25. Prawa nauki : przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych / Krajewski, Władysław
 26. Relacje między teoriami a rozwój nauki /
 27. Słownik pojęć filozoficznych /
 28. Szkice filozoficzne / Krajewski, Władysław
 29. Światopogląd Mariana Smoluchowskiego / Krajewski, Władysław
 30. Teoria poznania : [materiały do ćwiczeń] /
 31. Współczesna filozofia naukowa : metafilozofia i ontologia / Krajewski, Władysław
 32. Wybór pism filozoficznych / Smoluchowski, Marian
 33. Z dziejów mechanicyzmu w fizyce i chemii / Krajewski, Władysław
 34. Zasada korespondencji w fizyce a rozwój nauki /
 35. Związek przyczynowy / Krajewski, Władysław