KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bąkowski, Tomasz. ( w 22 rekordach )


 1. Bonkovski, Tomaš.
 1. Kp. Kodeks postępowania administracyjnego z orzecznictwem / oprac. Tomasz Bąkowski. - Gdańsk, 1995.
 2. Kp. Księga Jubileuszowa 40-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego / pod red. Andrzeja Szmyta. - Gdańsk, 2010.
 3. Učreždeniâ - soobŝestva - žiteli : izbrannye pravovye problemy mestnogo samoupravleniâ v Polše / naučnyj redaktor Tomaš Bonkovski. - Gdan'sk, 2015.
 1. Bąkowski, Tomasz.
 1. 25 lat samorządu terytorialnego w wolnej Polsce /
 2. Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości / Bąkowski, Tomasz.
 3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / Bąkowski, Tomasz.
 4. Kodeks postępowania administracyjnego z orzecznictwem /
 5. Leksykon prawa administracyjnego /
 6. Leksykon prawa gospodarczego publicznego : 100 podstawowych pojęć /
 7. Leksykon prawa gospodarczego publicznego / Powałowski, Andrzej
 8. Leksykon prawa ochrony zabytków : 100 podstawowych pojęć /
 9. Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań /
 10. Orzecznictwo w systemie prawa : II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, 17-18 września 2007 r. /
 11. Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa /
 12. Prawo administracyjne / Bąkowski, Tomasz.
 13. Prawo gospodarcze publiczne / Balmas, Agnieszka.
 14. Prawo gospodarcze publiczne / Bąkowski, Tomasz.
 15. Prawo gospodarcze publiczne /
 16. Prawotwórstwo sądów administracyjnych /
 17. Samorząd terytorialny : orzecznictwo /
 18. Studia prawnoadministracyjne : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego /
 19. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz / Bąkowski, Tomasz.
 20. Zagadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym / Bąkowski, Tomasz.
 21. Zarys legislacji administracyjnej : uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej / Bąkowski, Tomasz.
 22. Zasady techniki prawodawczej /