KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. (1938- ). ( w 23 rekordach )


 1. Klepacki, Zbigniew M. Doliwa-.
 2. Klepacki, Zbigniew M.
 3. Klepacki, Zbigniew Mieczysław.
 4. Klepacki, Zbigniew.
 1. INP'93
 2. Kp. Wspólnoty Europejskie / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. - Białystok, 1993.
 3. Kp. Mémo Larousse. - Warszawa, 1992.
 4. PB'93
 5. KjK. - 1993
 1. Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. (1938- ).
 2. Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. (1938- ). (pol.) Organy organizacji międzynarodowych
 3. Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. (1938- ). (ang.) Organy organizacji międzynarodowych
 1. Członkostwo Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski / Doliwa-Klepacka, Anna.
 2. Encyklopedia organizacji międzynarodowych / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 3. Encyklopedia organizacji międzynarodowych /
 4. Encyklopedia teorii i praktyki organizacji międzynarodowych. Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 5. Europejska integracja gospodarcza / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 6. Integracja europejska : (łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy) / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 7. Integracja europejska : (po Amsterdamie i Nicei) / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 8. Integracja europejska : (po zakończeniu negocjacji Polski z UE) / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 9. Integracja europejska / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 10. Organizacje międzynarodowe państw socjalistycznych / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 11. Organizacje międzynarodowe rozwiniętych państw kapitalistycznych / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 12. Organizacje międzynarodowe rozwiniętych państw kapitalistycznych / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 13. Organy organizacji międzynarodowych : studium porównawcze / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 14. Proces podejmowania decyzji w organizacjach międzynarodowych / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 15. Rada Europy : 1949-1991 / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 16. Rada Nordycka a współpraca i integracja państw skandynawskich / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 17. Socjalistyczna integracja gospodarcza : zasady, formy, przejawy /
 18. Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej : (z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony) / Doliwa-Klepacka, Anna.
 19. The organs of international organizations / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 20. Wspólnoty Europejskie : Unia Europejska - CECA, EWG, EURATOM : (analiza oraz wybrane dokumenty) / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 21. Współczesna Szwecja : system polityczny i gospodarczy / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 22. Zachodnioeuropejskie organizacje międzynarodowe / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
 23. Zachodnioeuropejskie zgromadzenia międzyparlamentarne : (studium porównawcze) / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.