KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szypliński, Mieczysław (1935- ). ( w 7 rekordach )


  1. Prac. UMK
  2. Kp. Problem unifikacji struktur [...] / Mieczysław Szypliński. - Toruń, 1993.
  1. Szypliński, Mieczysław (1935- ).
  1. Kontrola rozstrzygnięć w kodeksie postępowania administracyjnego / Szypliński, Mieczysław
  2. Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego Szypliński, Mieczysław
  3. Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / Szypliński, Mieczysław
  4. Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / Szypliński, Mieczysław
  5. Prawne formy realizacji zadań gospodarczych i społecznych samorządu terytorialnego / Szypliński, Mieczysław
  6. Prawne formy realizacji zadań gospodarczych i społecznych samorządu terytorialnego / Szypliński, Mieczysław
  7. Zagadnienia prawa administracyjnego / Szypliński, Mieczysław