KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wołodkiewicz, Witold (1929-2021). ( w 13 rekordach )


 1. Wolodkiewicz, Witold.
 2. Wolodkiewicz, W.
 1. INP'92/93
 2. Kp. Iuris universi distributio / Jean Bodin. - Napoli, 1986.
 3. Roczniki Uniw. Warszawskiego R. 10. 1971
 4. Kp. Luât la mã / Witold Wolodkiewicz, Maria Zablocka. - Hô Chi Minh, 1999.
 5. L'Association de bienfaisance judiciaire : les philosophes des "Lumières" à la veille de la Révolution / [W. Wolodkiewicz]. - Paris, 1990.
 6. pl.wikipedia, 15.02.2021
 1. Wołodkiewicz, Witold (1929-2021).
 1. Czy prawo rzymskie przestało istnieć? / Wołodkiewicz, Witold
 2. Europa i prawo rzymskie : szkice z historii europejskiej kultury prawnej / Wołodkiewicz, Witold
 3. Le droit romain et le monde contemporain : mélanges a la mémoire de Henryk Kupiszewski /
 4. Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich /
 5. Prawo rzymskie : instytucje / Wołodkiewicz, Witold
 6. Prawo rzymskie : instytucje / Wołodkiewicz, Witold
 7. Prawo rzymskie : instytucje / Wołodkiewicz, Witold
 8. Prawo rzymskie : instytucje / Wołodkiewicz, Witold
 9. Prawo rzymskie : instytucje / Wołodkiewicz, Witold
 10. Prawo rzymskie : słownik encyklopedyczny / Kamiński, Janusz
 11. Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu encyklopedystów / Wołodkiewicz, Witold
 12. Regulae iuris : łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej / Kacprzak, Agnieszka
 13. Wielka encyklopedia prawa.