KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bałaban, Andrzej (1947- ). ( w 18 rekordach )


 1. INP'92/93
 2. Polskie problemy ustrojowe / Andrzej Bałaban. - Kraków, 2003.
 3. Kto jest kim w Polsce nowego millenium (2000-2002) / Maciej Roman Bombicki. - [Poznań, 2002].
 4. Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Bałabana / red. nauk. Jerzy Ciapała i Przemysław Mijał. - Warszawa, 2017.
 1. Bałaban, Andrzej (1947- ).
 2. Bałaban, Andrzej (1947- ) bibliografia.
 3. Bałaban, Andrzej (1947- ) księgi pamiątkowe.
 1. Demokracja - centrum i peryferie : procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX - XXI wieku /
 2. Komentarz do Konstytucji RP : Art. 87, 88, 90, 91 / Bałaban, Andrzej
 3. Konstytucja, ustawa i uchwała jako formy działalności prawotwórczej Sejmu PRL : studium poświęcone analizie konstrukcji prawnej aktów Sejmu / Bałaban, Andrzej
 4. Morze elementem polskiej racji stanu : konferencja naukowa /
 5. Polskie problemy ustrojowe : (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka) / Bałaban, Andrzej
 6. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP / Bałaban, Andrzej
 7. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP / Bałaban, Andrzej
 8. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP / Bałaban, Andrzej
 9. Prawotwórstwo socjalistyczne /
 10. Rada Ministrów : organizacja i funkcjonowanie /
 11. Region europejski a polskie województwo : materiały seminaryjne, Szczecin 26-27 października 1998 = Euroregion und die polnische Wojewodschaft /
 12. Studia konstytucyjne / Bałaban, Andrzej
 13. Współczesne zagadnienia konstytucyjne / Bałaban, Andrzej
 14. Zarys metodyki pracy legislatora : ustawy, akty wykonawcze, prawo miejscowe /
 15. Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku : materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.) /
 16. Zasady tworzenia prawa / Bałaban, Andrzej
 17. Zasady tworzenia prawa / Bałaban, Andrzej
 18. Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej : w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku /