KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stefański, Ryszard Andrzej. ( w 27 rekordach )


 1. Stefański, Ryszard A.
 2. Stefański, Ryszard
 1. Kp. Nowe znaki i sygnały drogowe / Ryszard A. Stefański. - Warszawa, 1994.
 2. Kp. Prawo o ruchu drogowym z komentarzem praktycznym / Ryszard Stefański. - Stan na 1 marca 1995 r. - Warszawa, 1995.
 3. Kodeks postępowania karnego : orzecznictwo, piśmiennictwo / oprac. Ryszard A. Stefański. - Stan prawny na dzień 1 marca 2000 r. - Kraków, 2000.
 4. BN online
 1. Stefański, Ryszard Andrzej.
 1. Kodeks karny : komentarz / Daniluk, Paweł.
 2. Kodeks karny : komentarz /
 3. Kodeks karny : komentarz /
 4. Kodeks postępowania karnego.
 5. Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym / Stefański, Ryszard Andrzej.
 6. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe : komentarz, orzecznictwo SN, akty normatywne / Sitkowska, Krystyna.
 7. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia drogowe : za okres od 1 stycznia 1970 r. do 31 grudnia 1994 r. /
 8. Pisma procesowe w sprawach karnych w [!] objaśnieniami / Stefański, Ryszard Andrzej.
 9. Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami / Stefański, Ryszard Andrzej.
 10. Prawo karne materialne : część ogólna / Stefański, Ryszard Andrzej.
 11. Prawo karne materialne : część szczególna / Stefański, Ryszard Andrzej.
 12. Prawo o ruchu drogowym / Stefański, Ryszard Andrzej.
 13. Prawo o ruchu drogowym / Stefański, Ryszard Andrzej.
 14. Prawo o ruchu drogowym z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawami z 27 lipca 1991 r. i z 6 marca 1992 r. / Stefański, Ryszard Andrzej.
 15. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym /
 16. System prawa karnego procesowego. Grzegorczyk, Tomasz
 17. System prawa karnego procesowego. Artymiak, Grażyna.
 18. System prawa karnego procesowego. Cora, Stanisław.
 19. System prawa karnego procesowego. Bieńkowska, Ewa
 20. Szczególne dziedziny prawa karnego : prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe / Bojarski, Marek
 21. Szczególne dziedziny prawa karnego : prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe / Bojarski, Marek
 22. Środki karne po nowelizacji w 2015 roku / Janiszowski-Downarowicz, Rafał.
 23. Środki zapobiegawcze w nowym kodeksie postępowania karnego / Stefański, Ryszard Andrzej.
 24. Wykroczenia drogowe : komentarz / Stefański, Ryszard Andrzej.
 25. Wykroczenia drogowe : komentarz / Stefański, Ryszard Andrzej.
 26. Wzory pism procesowych dla kierowców / Stefański, Ryszard Andrzej.
 27. Zakaz prowadzenia pojazdów / Stefański, Ryszard Andrzej.