KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Witosz, Bożena. ( w 10 rekordach )


 1. Kp. Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji / Bożena Witosz. - Katowice, 1997.
 1. Witosz, Bożena.
 1. Cechy strukturalno-składniowe monologu wypowiedzianego : (na przykładzie literatury polskiej) / Witosz, Bożena.
 2. Dyskurs i jego odmiany /
 3. Dyskurs i stylistyka / Witosz, Bożena.
 4. Genologia lingwistyczna : zarys problematyki / Witosz, Bożena.
 5. Interakcyjny wymiar dyskursu artystycznego /
 6. Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji : zagadnienia struktury tekstu / Witosz, Bożena.
 7. Spotkanie : księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia /
 8. Style konwersacyjne /
 9. Stylistyka a pragmatyka /
 10. Wymiary tekstu - perspektywy interpretacji /