KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jędrasik-Jankowska, Inetta. ( w 19 rekordach )


 1. Jankowska, Inetta Jędrasik-.
 1. INP'90
 1. Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 1. Akademickie prawo pracy : komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym / Baran, Krzysztof W.
 2. Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 3. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 4. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 5. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 6. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 7. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 8. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 9. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 10. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 11. Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 12. Prawo do emerytury : komentarz do ustaw z orzecznictwem / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 13. Prawo do emerytury i rent z ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 14. Problemy prawa pracy : księga poświęcona Zbigniewowi Salwie /
 15. Szkoda na osobie pracownika i jej kompensata / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 16. Świadczenia pieniężne za czas niezdolności do pracy z powodu choroby / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 17. Ubezpieczenie społeczne : (chorobowe, rentowe i emerytalne) : zarys części ogólnej / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 18. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 19. Zasiłek chorobowy : (problematyka prawna) / Jędrasik-Jankowska, Inetta.