KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). ( w 233 rekordach )


  1. Sienkiewicz, Henrik.
  2. Litwos.
  3. Sienkiewicz, Enrico.
  4. Senkevič, Genrik.
  5. Sienkiewicz, Heinrich.
  6. Senkevič, G.
  7. Sienkiewicz, H.
  8. Sânkevič, Genrij.
  9. Sienkiewicz, Henri.
  10. Sienckiewicz, Enrico.
  11. Sienkievicz, Enrico.
  12. Sienkievicz, Henryk.
  13. Xiankeweigi, Heng.
  14. Swenk'ibitchu.
  15. Sânkvìč, Genryk.
  16. Sienkiewicz.
  17. Sienkiewicz, Henry.
  18. Sjenkjevič, Henrik.
  19. Senkievič, H.
  20. Senkevič, Henrik.
  21. Sienkiewicz, Henrick.
  22. Sienkiewicz, Henrique.
  23. Sienkiewick, Henrik.
  24. Senkevìč, Genryk.
  25. Senqebiyṣ', Henriyq.
  26. Senqebiyṣ', H.
  27. Senkevič, Genrih.
  28. L. [a]
  29. Sienkiewicz, Enrique.
  30. Senkewič, Henrik.
  31. Senkevič'i, Henrik.
  32. Xiankeweigi, Zhu.
  33. Xìang KèwĒi, Zhi Ze.
  34. Xiankeweizhi.
  35. Sienk'evič, Henrikos.
  36. Os...
  37. H. S. [a]
  38. Sienkiewič, Henrik.
  39. Senkiewič, Henrik.
  40. Shienkiēvichi.
  41. Sienkiewics, Enric.
  42. Siękiewicz, Hendrich.
  43. Shenkyevitchi.
  44. Dobrzyński, K.
  45. Xiankeweiqi, Henglike.
  46. Żaba.
  47. Baronowa X. Y. Z.
  48. X. X. X. [a]
  49. XXX. [a]
  50. Litwin
  51. Senkevičs, Henriks.
  52. Stach z Zabłociec.
  53. Stach z Medyki.
  54. Scienkiewicz, E.
  55. Senkjevič, Henrik.
  56. Sienkiewicz, Henrich.
  57. Sienkiewicz, Henryck.
  58. Senkeevič, Henrih.
  59. Sienkievicz, Henrik.
  60. Henglike Xiankeweiqi.
  1. Kp. Pan Michele Volodyovski / Enrico Sienkiewicz. - Milano, 1900.
  2. Kp. Kuda idešʹ/ Genrik Senkevič. - Varšava, 1989.
  3. Kp. Quo vadis? / von Heinrich Sienkiewicz. - Graz, 1905.
  4. An heiteren Gestaden : ein Riviera-Roman / von Henrik Sienkiewicz. - Berlin ; Leipzig, [192-].
  5. Kp. Za chlebom : povestʹ / G. Senkevič. - Moskva ; Leningrad, 1950.
  6. Adamowi Krechowieckiemu / H. Sienkiewicz [et al.]. - Lwów, 1908.
  7. Quo vadis / Genrij Sjankevič. - Minsk, 2002.
  8. PN-ISO 9
  9. Marysia ; Sur la Côte d'Azur / Henri Sienkiewicz. - Paris, 1901.
  10. Lilliana / Enrico Sienckiewicz. - Milano, 1900.
  11. Col ferro e col fuoco / Enrico Sienkievicz. - Milano, 1902.
  12. Seguiamolo! / Henryk Sienkievicz. - Napoli, 1909.
  13. Huo yu jian. 1-2 / Heng Xiankeweigi. - Shijiazhuang, 1997.
  14. K'uobadisu / Swenk'ibitchu. - Seul, 1976.
  15. Kryžak / Genryk Sânkvìč. - Mìnsk, 1997.
  16. O literaturze / Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus. - Warszawa, 1956.
  17. The field of glory / by Henry Sienkiewicz. - London ; New York, 1906.
  18. Kroz pustinu i prašumu / Henrik Sjenkjevič. - Beograd, 2006.
  19. Orso / H. Senkievič. - Skopje, 1960.
  20. Kr''stonosci / Henrik Senkevič. - 3. izd. - Sofiâ, 1962.
  21. Quo vadis? / par Henrick Sienkiewicz. - Paris, [ca 1930].
  22. Quo vadis? / Henrique Sienkiewicz. - Sao Paulo, [ca 1950].
  23. La Famille Polaniecki / Henrik Sienkiewick. - Paris, [1901].
  24. Apavâdannì / Genryk Senkevìč. - Mìnsk, 1955.
  25. HaMabwl / Henriyq Senqebiyṣ'. - Tel-'Abiyb, [ca 1966].
  26. Voždʹ / Genrih Senkevič. - Sanktpeterburg, 1910.
  27. Hanna / Henrik Sienkiewicz. - Stockholm ,1917.
  28. Liliana / Enrique Sienkiewicz. - Madrid, 1954.
  29. Kp. Aranc' davanank'i : vep / Henrik Senkewič. - Erewan, 1961.
  30. NLArm online
  31. Kp. Vidre hxval? / Henrik Senkevič'i. - T'bilisi, 1964.
  32. NPLG online
  33. ISO 9984
  34. Krʺstonosci (Krzyżacy) : roman v četiri časti / Henrik Senkjevič. - Sofìâ, 1947.
  1. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Trylogia język.
  2. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) i Śląsk.
  3. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) nagrody i wyróżnienia konferencje.
  4. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (pol.) Selim Mirza
  5. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). adaptacja) (pol. ; Szkice węglem
  6. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Janko Muzykant
  7. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Trylogia język konferencje.
  8. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (pol.) Sachem
  9. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). fragment) (pol. ; Listy z podróży do Ameryki
  10. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (pol.) Przez stepy
  11. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) dzieła rysunek.
  12. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (pol.) Żurawie
  13. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) recepcja Francja.
  14. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Ogniem i mieczem
  15. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) adaptacje.
  16. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (fr.) Na marne
  17. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (pol.) Nikt nie jest prorokiem między swemi
  18. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Krzyżacy postacie.
  19. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (pol.) Zagłoba swatem
  20. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) autografy.
  21. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (czes.) W pustyni i w puszczy
  22. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (pol.) Szkice węglem
  23. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Krzyżacy język.
  24. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) biografie.
  25. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (pol.) Rodzina Połanieckich
  26. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) wpływ.
  27. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) krytyka i interpretacja.
  28. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Trylogia adaptacje filmowe i telewizyjne konferencje.
  29. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (pol.) Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela
  30. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (pol.) Bajka
  31. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). (pol.) Bez dogmatu
  1. Aforyzmy i refleksje / Sienkiewicz, Henryk
  2. Bartek Zwycięzca : nowela / Sienkiewicz, Henryk
  3. Bartek Zwycięzca / Sienkiewicz, Henryk
  4. Bartek Zwycięzca / Sienkiewicz, Henryk
  5. Baśnie i legendy / Sienkiewicz, Henryk
  6. Baśnie i legendy / Sienkiewicz, Henryk
  7. Bez dogmatu / Sienkiewicz, Henryk
  8. Bez dogmatu / Sienkiewicz, Henryk
  9. Bez dogmatu / Sienkiewicz, Henryk
  10. Bez dogmatu / Sienkiewicz, Henryk
  11. Bez dogmatu / Sienkiewicz, Henryk
  12. Bez dogmatu. Sienkiewicz, Henryk
  13. Bez dogmatu. Sienkiewicz, Henryk
  14. Bez dogmatu. Sienkiewicz, Henryk
  15. Bez dogmatu. Sienkiewicz, Henryk
  16. Bez dogmatu. Sienkiewicz, Henryk
  17. Chwila obecna. Sienkiewicz, Henryk
  18. Dramaty / Sienkiewicz, Henryk
  19. En vain / Sienkiewicz, Henryk
  20. Felietony warszawskie 1873-1882 / Sienkiewicz, Henryk
  21. Henryk Sienkiewicz / Chmielowski, Piotr
  22. Henryk Sienkiewicz jako myśliwy : notka jubileuszowa 1875-1900 / Laskowski, Kazimierz
  23. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / Krzyżanowski, Julian
  24. Humoreski z teki Worszyłły / Sienkiewicz, Henryk
  25. Humoreski z teki Worszyłły / Sienkiewicz, Henryk
  26. Humoreski z teki Worszyłły / Sienkiewicz, Henryk
  27. Janko Muzykant ; Jamioł / Sienkiewicz, Henryk
  28. Korespondencja SIENKIEWICZ, HENRYK
  29. Křižáci. Sienkiewicz, Henryk
  30. Křižáci. Sienkiewicz, Henryk
  31. Krzyżacy : powieść historyczna. Sienkiewicz, Henryk
  32. Krzyżacy : powieść historyczna. Sienkiewicz, Henryk
  33. Krzyżacy : powieść historyczna. Sienkiewicz, Henryk
  34. Krzyżacy : powieść historyczna. Sienkiewicz, Henryk
  35. Krzyżacy : powieść historyczna. Sienkiewicz, Henryk
  36. Krzyżacy : powieść historyczna. Sienkiewicz, Henryk
  37. Krzyżacy : powieść w czterech tomach. Sienkiewicz, Henryk
  38. Krzyżacy : powieść w czterech tomach. Sienkiewicz, Henryk
  39. Krzyżacy : powieść w czterech tomach. Sienkiewicz, Henryk
  40. Krzyżacy : powieść w czterech tomach. Sienkiewicz, Henryk
  41. Krzyżacy : powieść. Sienkiewicz, Henryk
  42. Krzyżacy : powieść. Sienkiewicz, Henryk
  43. Krzyżacy : powieść. Sienkiewicz, Henryk
  44. Krzyżacy : powieść. Sienkiewicz, Henryk
  45. Krzyżacy. Sienkiewicz, Henryk
  46. Krzyżacy. Sienkiewicz, Henryk
  47. Krzyżacy. Sienkiewicz, Henryk
  48. Krzyżacy. Sienkiewicz, Henryk
  49. Krzyżacy. Sienkiewicz, Henryk
  50. Krzyżacy. Sienkiewicz, Henryk
  51. Krzyżacy. Sienkiewicz, Henryk
  52. Krzyżacy. Sienkiewicz, Henryk
  53. Krzyżacy. Sienkiewicz, Henryk
  54. Krzyżacy. Sienkiewicz, Henryk
  55. Latarnik ; Bartek Zwycięzca / Sienkiewicz, Henryk
  56. Latarnik ; Wspomnienie z Maripozy ; Sachem / Sienkiewicz, Henryk
  57. Latarnik ; Bartek Zwycięzca / Sienkiewicz, Henryk
  58. Latarnik / Sienkiewicz, Henryk
  59. Latarnik i inne opowiadania / Sienkiewicz, Henryk
  60. Legenda warmątowicka : rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza / Antkowiak, Zygmunt
  61. Legiony / Sienkiewicz, Henryk
  62. Legiony / Sienkiewicz, Henryk
  63. Legjony : powieść historyczna / Sienkiewicz, Henryk
  64. Listy do Mścisława Godlewskiego : (1878-1904) / Sienkiewicz, Henryk
  65. Listy z Afryki / Sienkiewicz, Henryk
  66. Listy z podróży / Sienkiewicz, Henryk
  67. Listy z podróży do Ameryki / Sienkiewicz, Henryk
  68. Listy z podróży do Ameryki / Sienkiewicz, Henryk
  69. Listy z podróży do Ameryki. Sienkiewicz, Henryk
  70. Listy z podróży do Ameryki. Sienkiewicz, Henryk
  71. Listy z podróży i wycieczek / Sienkiewicz, Henryk
  72. Listy z podróży i wycieczek / Sienkiewicz, Henryk
  73. Listy. Sienkiewicz, Henryk
  74. Listy. Sienkiewicz, Henryk
  75. Listy. Sienkiewicz, Henryk
  76. Mieszaniny literacko-artystyczne / Sienkiewicz, Henryk
  77. Na Oceanie Atlantyckim : (listy z podróży) / Sienkiewicz, Henryk
  78. Na polu chwały / Sienkiewicz, Henryk
  79. Na polu chwały / Sienkiewicz, Henryk
  80. Na przełomie dwóch stuleci : z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski / Barycz, Henryk
  81. Nowele młodzieńcze / Sienkiewicz, Henryk
  82. Nowele współczesne / Sienkiewicz, Henryk
  83. Nowele wybrane / Sienkiewicz, Henryk
  84. Nowele wybrane / Sienkiewicz, Henryk
  85. Nowele wybrane / Sienkiewicz, Henryk
  86. Nowele wybrane / Sienkiewicz, Henryk
  87. Nowele z natury i z życia / Sienkiewicz, Henryk
  88. Nowele. Sienkiewicz, Henryk
  89. Nowele. Sienkiewicz, Henryk
  90. Nowele. Sienkiewicz, Henryk
  91. Nowele. Sienkiewicz, Henryk
  92. Nowele. Sienkiewicz, Henryk
  93. Nowele. Sienkiewicz, Henryk
  94. O literaturze / Orzeszkowa, Eliza
  95. Ogniem i mieczem : powieść z lat dawnych. Sienkiewicz, Henryk
  96. Ogniem i mieczem : powieść z lat dawnych. Sienkiewicz, Henryk
  97. Ogniem i mieczem : powieść z lat dawnych. Sienkiewicz, Henryk
  98. Ogniem i mieczem : powieść z lat dawnych. Sienkiewicz, Henryk
  99. Ogniem i mieczem : powieść. Sienkiewicz, Henryk
  100. Ogniem i mieczem : powieść. Sienkiewicz, Henryk
  101. Ogniem i mieczem. Sienkiewicz, Henryk
  102. Ogniem i mieczem. Sienkiewicz, Henryk
  103. Ogniem i mieczem. Sienkiewicz, Henryk
  104. Ogniem i mieczem. Sienkiewicz, Henryk
  105. Ogniem i mieczem. Sienkiewicz, Henryk
  106. Ogniem i mieczem. Sienkiewicz, Henryk
  107. Ogniem i mieczem. Sienkiewicz, Henryk
  108. Ogniem i mieczem. Sienkiewicz, Henryk
  109. Ogniem i mieczem. Sienkiewicz, Henryk
  110. Ogniem i mieczem. Sienkiewicz, Henryk
  111. Ogniem i mieczem. Sienkiewicz, Henryk
  112. Ogniem i mieczem. Sienkiewicz, Henryk
  113. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Korniłowiczówna, Maria
  114. Orso ; Sachem / Sienkiewicz, Henryk
  115. Orso ; Sachem / Sienkiewicz, Henryk
  116. Pan Wołodyjowski : powieść / Sienkiewicz, Henryk
  117. Pan Wołodyjowski / Sienkiewicz, Henryk
  118. Pan Wołodyjowski / Sienkiewicz, Henryk
  119. Pan Wołodyjowski. Sienkiewicz, Henryk
  120. Pan Wołodyjowski. Sienkiewicz, Henryk
  121. Pan Wołodyjowski. Sienkiewicz, Henryk
  122. Pan Wołodyjowski. Sienkiewicz, Henryk
  123. Pisma zapomniane i niewydane / Sienkiewicz, Henryk
  124. Poezye. Konopnicka, Maria
  125. Potop : [powieść]. Sienkiewicz, Henryk
  126. Potop : [powieść]. Sienkiewicz, Henryk
  127. Potop : powieść historyczna. Sienkiewicz, Henryk
  128. Potop : powieść historyczna. Sienkiewicz, Henryk
  129. Potop : powieść historyczna. Sienkiewicz, Henryk
  130. Potop : powieść historyczna. Sienkiewicz, Henryk
  131. Potop : powieść historyczna. Sienkiewicz, Henryk
  132. Potop : powieść historyczna. Sienkiewicz, Henryk
  133. Potop : powieść. Sienkiewicz, Henryk
  134. Potop : powieść. Sienkiewicz, Henryk
  135. Potop : powieść. Sienkiewicz, Henryk
  136. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  137. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  138. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  139. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  140. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  141. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  142. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  143. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  144. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  145. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  146. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  147. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  148. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  149. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  150. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  151. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  152. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  153. Potop. Sienkiewicz, Henryk
  154. Poušti a pralesem / Sienkiewicz, Henryk
  155. Przeciw poetom / Gombrowicz, Witold
  156. Przez stepy ; W krainie złota / Sienkiewicz, Henryk
  157. Quo Vadis SIENKIEWICZ, HENRYK
  158. Quo vadis : powieść / Sienkiewicz, Henryk
  159. Quo vadis : powieść / Sienkiewicz, Henryk
  160. Quo vadis : powieść z czasów Nerona / Sienkiewicz, Henryk
  161. Quo vadis : powieść z czasów Nerona. Sienkiewicz, Henryk
  162. Quo vadis : powieść z czasów Nerona. Sienkiewicz, Henryk
  163. Quo vadis : powieść z czasów Nerona. Sienkiewicz, Henryk
  164. Quo vadis : powieść z czasów Nerona. Sienkiewicz, Henryk
  165. Quo vadis : powieść z czasów Nerona. Sienkiewicz, Henryk
  166. Quo vadis : powieść z życia pierwszych chrześcijan ilustrowana fotosami z filmu Jerzego Kawalerowicza z 2001 roku. Sienkiewicz, Henryk
  167. Quo vadis : powieść z życia pierwszych chrześcijan ilustrowana fotosami z filmu Jerzego Kawalerowicza z 2001 roku. Sienkiewicz, Henryk
  168. Quo vadis / Sienkiewicz, Henryk
  169. Quo vadis / Sienkiewicz, Henryk
  170. Quo vadis / Sienkiewicz, Henryk
  171. Quo vadis / Sienkiewicz, Henryk
  172. Quo vadis / Sienkiewicz, Henryk
  173. Quo vadis / Sienkiewicz, Henryk
  174. Quo vadis. Sienkiewicz, Henryk
  175. Rodzina Połanieckich : [powieść] / Sienkiewicz, Henryk
  176. Rodzina Połanieckich : powieść. Sienkiewicz, Henryk
  177. Rodzina Połanieckich : powieść. Sienkiewicz, Henryk
  178. Rodzina Połanieckich : powieść. Sienkiewicz, Henryk
  179. Rodzina Połanieckich / Sienkiewicz, Henryk
  180. Rodzina Połanieckich / Sienkiewicz, Henryk
  181. Rodzina Połanieckich. Sienkiewicz, Henryk
  182. Rodzina Połanieckich. Sienkiewicz, Henryk
  183. Rodzina Połanieckich. Sienkiewicz, Henryk
  184. Rodzina Połanieckich. Sienkiewicz, Henryk
  185. Rodzina Połanieckich. Sienkiewicz, Henryk
  186. Rodzina Połanieckich. Sienkiewicz, Henryk
  187. Rodzina Połanieckich. Sienkiewicz, Henryk
  188. Rodzina Połanieckich. Sienkiewicz, Henryk
  189. Rodzina Połanieckich. Sienkiewicz, Henryk
  190. Rodzina Połanieckich. Sienkiewicz, Henryk
  191. Sąd Ozyrysa / Sienkiewicz, Henryk
  192. Sielanka ; Legenda żeglarska / Sienkiewicz, Henryk
  193. Sienkiewicz : odczyty /
  194. Stary sługa ; Hania ; Selim Mirza / Sienkiewicz, Henryk
  195. Stary sługa ; Hania ; Selim Mirza / Sienkiewicz, Henryk
  196. Stary sługa ; Hania ; Selim Mirza / Sienkiewicz, Henryk
  197. Stary sługa ; Hania ; Selim Mirza / Sienkiewicz, Henryk
  198. Studya do historyi literatury polskiej : wiek XIX. Tarnowski, Stanisław
  199. Szkice węglem ; Bartek Zwycięzca / Sienkiewicz, Henryk
  200. Szkice węglem / Sienkiewicz, Henryk
  201. Szkice węglem / Sienkiewicz, Henryk
  202. Szkice węglem / Sienkiewicz, Henryk
  203. Szkice węglem / Sienkiewicz, Henryk
  204. Szkice węglem / Sienkiewicz, Henryk
  205. Szkice węglem czyli Epopeja pod tytułem: Co się działo w Baraniej Głowie / Sienkiewicz, Henryk
  206. Szkice węglem i inne nowele / Sienkiewicz, Henryk
  207. Ta trzecia ; Sachem ; Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela / Sienkiewicz, Henryk
  208. Ta trzecia / Sienkiewicz, Henryk
  209. Towarzystwo Warszawskie : listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ / Sienkiewicz, Henryk
  210. Trzy nowele / Daudet, Alphonse
  211. W pustyni i w puszczy : powieść / Sienkiewicz, Henryk
  212. W pustyni i w puszczy : powieść / Sienkiewicz, Henryk
  213. W pustyni i w puszczy : powieść / Sienkiewicz, Henryk
  214. W pustyni i w puszczy : powieść / Sienkiewicz, Henryk
  215. W pustyni i w puszczy / Sienkiewicz, Henryk
  216. W pustyni i w puszczy / Sienkiewicz, Henryk
  217. W pustyni i w puszczy / Sienkiewicz, Henryk
  218. W pustyni i w puszczy / Sienkiewicz, Henryk
  219. W pustyni i w puszczy / Sienkiewicz, Henryk
  220. W pustyni i w puszczy / Sienkiewicz, Henryk
  221. Wiadomości bieżące. Sienkiewicz, Henryk
  222. Wiadomości bieżące. Sienkiewicz, Henryk
  223. Wiry / Sienkiewicz, Henryk
  224. Wiry / Sienkiewicz, Henryk
  225. Wobec ideałów Sienkiewicza : mowa wypowiedziana na nabożeństwie żałobnem za duszę ś. p. Sienkiewicza w Kościele Maryackim w Krakowie przez x. Józefa Teodorowicza arcybiskupa. Teodorowicz, Józef Teofil
  226. Wybór nowel / Sienkiewicz, Henryk
  227. Wybór nowel / Sienkiewicz, Henryk
  228. Wybór nowel i opowiadań / Sienkiewicz, Henryk
  229. Wybór nowel i opowiadań / Sienkiewicz, Henryk
  230. Wybór nowel i opowiadań / Sienkiewicz, Henryk
  231. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela ; Za chlebem / Sienkiewicz, Henryk
  232. Za chlebem ; Latarnik / Sienkiewicz, Henryk
  233. Za chlebem / Sienkiewicz, Henryk