KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Topolski, Jerzy (1928-1998). ( w 74 rekordach )


 1. Topolskij, Eži.
 2. Topolski, J.
 3. Topolski, Gierzi.
 1. PB
 2. EPop.
 3. Gazeta Wyborcza, 22.12.1998
 4. BNF NA'1999
 5. Naučnaâ žizn' za rubežom : poznanskij istoričeskij centr : (istoričeskaâ nauka v Poznani) / Vitol'd Âkubčik, Eži Topol'skij. - Moskva, 1965.
 6. Badania historyczne w Polsce w latach 1945-1969 i ich rozwój / J. Topolski. - Warszawa, 1970.
 7. Kp. Provlīmata istorias kai istorikīe methodologias / Gierzi Topolski. - [Athinai], 1983.
 1. Topolski, Jerzy (1928-1998) bibliografia.
 2. Topolski, Jerzy (1928-1998).
 3. Topolski, Jerzy (1928-1998). (pol.) Historia Polski
 4. Topolski, Jerzy (1928-1998). Poglądy na rozbiory Polski
 5. Topolski, Jerzy (1928-1998). (pol.) Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku
 1. Alma Mater Posnaniensis : w 80 rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu /
 2. Archeologia wiedzy / Foucault, Michel
 3. Badania nad historią gospodarczo-społeczną w Polsce : (problemy i metody) /
 4. Bydgoszcz : zarys dziejów / Kabaciński, Ryszard
 5. Die Geschichte Polens / Topolski, Jerzy
 6. Dzieje Gniezna /
 7. Dzieje Polski /
 8. Dzieje Polski /
 9. Dzieje Polski /
 10. Dzieje Polski /
 11. Dzieje Polski /
 12. Dzieje Polski.
 13. Dzieje Polski.
 14. Dzieje Polski.
 15. Dzieje Poznania do roku 1793.
 16. Dzieje Poznania do roku 1793.
 17. Dzieje Poznania w latach 1793-1945.
 18. Dzieje Poznania w latach 1793-1945.
 19. Dzieje Wielkopolski.
 20. Gniezno : zarys dziejów / Topolski, Jerzy
 21. Gospodarcze przesłanki historii społecznej /
 22. Gospodarka polska a europejska w XVI-XVIII wieku / Topolski, Jerzy
 23. Historia i życie / Topolski, Jerzy
 24. Historia Polski : od czasów najdawniejszych do 1990 roku / Topolski, Jerzy
 25. Historia Polski / Czubiński, Antoni
 26. Historia Polski / Czubiński, Antoni
 27. Historia Polski / Topolski, Jerzy
 28. Ideologie, poglądy, mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku : studia historyczne /
 29. Kierunki rozwoju Polski po drugiej wojnie światowej : praca zbiorowa /
 30. Kultura i historia : prolegomena do porównawczego badania cywilizacji / Bagby, Philip
 31. Kultura rolnicza / Topolski, Jerzy
 32. Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576 /
 33. Marksizm i historia / Topolski, Jerzy
 34. Methodology of history / Topolski, Jerzy
 35. Metodologia historii / Topolski, Jerzy
 36. Metodologia historii / Topolski, Jerzy
 37. Metodologia historii / Topolski, Jerzy
 38. Między modernizmem a postmodernizmem : historiografia wobec zmian w filozofii historii / Domańska, Ewa
 39. Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku / Topolski, Jerzy
 40. Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku / Topolski, Jerzy
 41. Nowe idee współczesnej historiografii : o roli teorii w badaniach historycznych / Topolski, Jerzy
 42. O dochodzeniu do prawdy w historii / Topolski, Jerzy
 43. O nowy kształt nauk społecznych / Malewski, Andrzej
 44. O nowy model historii : Jan Rutkowski (1886-1949) / TOPOLSKI, JERZY
 45. Polaków portret własny : praca zbiorowa.
 46. Polska dwudziestego wieku : 1914-1994 / Topolski, Jerzy
 47. Polska dwudziestego wieku : 1914-1995 / Topolski, Jerzy
 48. Polska i Polacy po II wojnie światowej : (1945-1989) / Czubiński, Antoni
 49. Polska w czasach nowożytnych : od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501-1795) / Topolski, Jerzy
 50. Polska w czasach nowożytnych : od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501-1795) / Topolski, Jerzy
 51. Położenie i walka klasowa chłopów w XVIII w. w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego / Topolski, Jerzy
 52. Poznań : zarys dziejów : praca zbiorowa /
 53. Poznańskie w Polsce Ludowej : rozwój, perspektywy : praca zbiorowa /
 54. Prawda i fałsz w historii / Topolski, Jerzy
 55. Prawda i model w historiografii / Topolski, Jerzy
 56. Rozumienie historii / Topolski, Jerzy
 57. Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku / Topolski, Jerzy
 58. Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej /
 59. Studia z historii gospodarczej XVIII-XX wieku /
 60. Swoistości poznania historycznego / Drozdowicz, Zbigniew
 61. Świadomość historyczna Polaków : problemy i metody badawcze /
 62. Świat bez historii / Topolski, Jerzy
 63. Świat bez historii / Topolski, Jerzy
 64. Teoria wiedzy historycznej / Topolski, Jerzy
 65. Uniwersał połaniecki / Topolski, Jerzy
 66. Wielkopolska poprzez wieki / Topolski, Jerzy
 67. Wielkopolski słownik biograficzny /
 68. Wielkopolski słownik biograficzny /
 69. Wieś europejska późnego feudalizmu : (XVI-XVIII w.) / Rutkowski, Jan
 70. Wokół teorii ustroju feudalnego : prace historyczne / Rutkowski, Jan
 71. Wolność i przymus w tworzeniu historii / Topolski, Jerzy
 72. Wprowadzenie do historii / Topolski, Jerzy
 73. Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa /
 74. Zarys dziejów Polski / Topolski, Jerzy
 75. Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce.